Rozpis

10. a 11. ČP MTBO, 10. a 11. SP MTBO

na krátké a klasické trati konaný dne 8.-9.8.2015 ve  Zlíně

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů
Technické provedení: SKOB Zlín
Datum: 8. – 9. 8. 2015
Centrum: Lyžařský svah – Zlín N 49°13.12958′, E 17°40.06940′
Prezentace: Sobota 08 .08. 10:30 – 12:00 v centru závodu
Neděle 09. 08. 08:00 – 09:00 v centru závodu
Vypsané kategorie: M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50,Open Short (OS), Open Long (OL)
Předpokládaný čas vítěze Dle platných prováděcích pokynů
Druh závodu: Sobota 8. 8. 2015 – krátká trať (middle)
Neděle 9. 8. 2015 – klasická trať (long)
Přihlášky: Přes přihláškový systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/nebo e-mailem na adresu prihlasky@skob-zlin.cz s uvedením kategorie, jména, čísla čipu. Přihláška e-mailem je platná po obdržení odpovědi (reply)Termín přihlášek – do neděle 2. 8. 2015
Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně Gymnázia TGM Zlín za 70,- Kč a na posteli v nedalekém Domově mládeže na Růmech za 250,- Kč osoba/den (kapacita 60 osob/3 lůžkové pokoje)
Vklady:
Kategorie Sobota Neděle
WM14 60,- Kč 60,- Kč
WM17, WM20 110,- Kč 110,- Kč
WM21, WM40, WM50 M60 150,- Kč 170,- Kč
Open Short 100,- Kč 100,- Kč
Open Long 200,- Kč 200,- Kč

Open Long – včasné přihlášení 200,- Kč, na místě 300,- Kč.

Přihláška po termínu 30. 7. 2015 za příplatek 100 %. Toto ustanovení neplatí pro zahraniční účastníky závodů. Zapůjčení SI čipu 50,-Kč/den. Po závodnících neregistrovaných v ČSOS bude požadována záloha 800,-Kč za jeden čip. Vklady zasílejte na účet SKOB Zlín, číslo účtu 4080002310/6800, Sberbank Zlín. Jako variabilní symbol uvádějte 201508xxxx  (xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS).
Doklad o zaplacení přineste na prezentaci, pro případ potřeby.

Start: Sobota 8. 8.   00 = 13:00 – krátká trať
Neděle 9. 8.   00 = 10:00 – klasická trať
Vzdálenosti: Centrum – ubytování: 300m
Centrum – parkování: 0 m
Sobota: Centrum – Start do 2 km
Cíl – Centrum:  0 km
Neděle: Centrum – Start do 4 km
Cíl – Centrum: 1,5 km
Mapa: Sobota: SpalBa  1:10 000 , e-5m, formát A4
Nedělě: Lajthaus 1:15 000, e-5m, formát A3
Informace: http://mtbo2015.skob-zlin.cz
m.hancikova99@gmail.com tel: 606786802
Terén: Příměstský smíšený les v tradičně zlínském kopcovitém (přiměřeně) terénu, protkaný jak tisícero svištícími prochozenými pěšinkami (strana přilehlá civilizaci), tak cestami ztrácejícími se v listí, trávě a kapradí.
Systém ražení: Závod se jede s elektronickým razicím systémem SPORTIdent,
je možné použít čipy 5. – 11. generace.
Upozornění: Jedná se o příměstský les, hojně navštěvován pěšími turisty. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. V sobotu se bude přejíždět přes frekventovanou silnici II. třídy. Bude řízeno pořadateli.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO.  Porušení pravidel bude důvodem k diskvalifikaci.
Protesty: Písemné protesty proti vkladu 200,-Kč se podávají u hlavní rozhodčí
Adresa pro písemné protesty: Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín
Stravování: V centru závodu bude bufet s občerstvením. V pokynech budou dále uvedeny blízké i vzdálenější prověřené restaurace v centru Zlína.
Školka: Na shromaždišti bude dětská školka k hlídání dětí v průběhu závodu. Pro starší děti do 10 let bude připraven malý závod.
Vyhlášení výsledků: V sobotu v místním památníku T. Bati (dress code – muži kravata, ženy šperk), v neděli na shromaždišti
Parkování: V místě centra závodů. Bude vybíráno 50 Kč za osobní auta, 100 Kč za karavan
Úschovna kol: Ze soboty na neděli bude možno v nedalekém gymnáziu uschovat kola.
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu   Michaela Hančíková
Hlavní rozhodčí   Lenka Divilová
Stavitel Sobota Jan Graubner (Mi)
  Neděle Petr Novotný (Lo)